Monthly Archives: August 2012

Serdeczne podziękowania dla Wszystkich, którzy podarowali 1% swojego podatku na działalność naszego Stowarzyszenia

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy postanowili przeznaczyć 1% podatku dochodowego na wsparcie naszej działalności. Zebrane fundusze nasza organizacja planuje przeznaczyć na niesienie jeszcze szerszego niż dotąd wsparcia na rzecz grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wszystkim z całego serca dziękujemy.

Posted in ogólne

Uzyskaliśmy dotację na realizację zadania publicznego pt. “Klub Integracji Społecznej drogowskazem przedsiębiorczości”

W maju br. uzyskaliśmy dotację  na realizację zadania publicznego pn. “Klub Integracji Społecznej drogowskazem przedsiębiorczości” w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej “Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. W ramach zadania wsparcie uzyska 30 osób, objętych kontraktami socjalnymi, z terenu

Posted in ogólne

„Cukrzyca wśród dzieci i młodzieży jako problem narastający i wciąż niedoceniony” – zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1115/1465/IV/2012, z dnia 26.04.2012 roku, przyznał dotację na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: “Cukrzyca – edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki i leczenia zaburzeń metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem

Posted in ogólne

“Bez Klapsa”, Kurs dla użytkowników metod rozpoznawania płodności, szkoła dla rodziców oraz trening zastępowania agresji metodą TZA-ART – nowe szkolenia i kursy w ofercie naszego Stowarzyszenia…

Miło nam poinformować, iż wbogaciliśmy ofertę szkoleń realizowanych w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego o trzy kolejne szkolenia. Są to szkolenia i kursy adresowane przede wszystkim do rodziców. Szkolenia prowadzą doświadczeni pracownicy socjalni na stałe wspólpracujący z naszym Stowarzyszeniem. Szczegółowe

Posted in ogólne

Zapraszamy do współpracy z Centrum Wolontariatu …

Zapraszamy do współpracy z Centrum Wolontariatu … Serdecznie zapraszamy uczniów, nauczycieli oraz wszystkie osoby zainteresowane wolontariatem do współpracy z Centrum Wolontariatu, którego uroczyste otwarcie miało miejsce 5 grudnia o godz. 10.00 w Tarnogórskim Centrum Kultury (TCK) w Tarnowskich Górach. Osoby

Posted in ogólne