Baza Danych Instytucji Rynku Pracy i Integracji Społecznej

W związku z wdrażaniem opracowanego w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy, w którym opracowano bazę danych Instytucji Rynku Pracy i Integracji Społecznej oraz innych organizacji działających na rzecz rodziny zawierających ich ofertę pomocową, na prośbę lidera projektu -Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, umieszczamy bazę oraz zachęcamy do korzystanie z niej.

Posted in Bez kategorii