Grupy samopomocowe dla osób z niepełnosprawnością

Od VI 2009 do II 2010 Pani Aniela Jany – Prezes naszego Stowarzyszenia – Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych prowadzi grupy samopocowe dla osób z niepełnosprawnością. Regularne cotygodniowe spotkania spotkały się z dużym zainteresowaniem stając się polem wymiany wzajemnych doświadczeń, możliwością  podzielenia się swoimi troskami i problemami. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy stworzyć osobom z niepełnosprawnością takie miejsce. Obecnie spotkania grupy są nadal kontynuowane w Tarnowskich Górach w środy w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Opatowickiej 112 od godz. 16.00, a  w piątki w siedzibie PCPR, przy ul. Sienkiewicza 16 w ramach projektu systemowego “Skrzydła Powiatu”. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Pani Aniela Jany – pod numerem tel. 0 512 532 080.