Księgowość organizacji pozarządowych

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prowadzenia rachunkowości w organizacjach pozarządowych, w szczególności w stowarzyszeniach i fundacjach.

Bloki tematyczne:

1. Działalność statutowa i gospodarcza organizacji pozarządowych.
2. Obowiązki kierownika jednostki w zakresie rachunkowości organizacji.
3. Plan kont i polityka rachunowości.
4. Księgi rachunkowe i dowody księgowe.
5. Sprawozdanie finansowe organizacji (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa).
6. Obowiązki podatkowe organizacji pozarządowych (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług VAT, podatki i opłaty lokalne, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłata skarbowa, ordynacja podatkowa).
7. Formy zatrudnienia w organizacjach pozarządowych (stosunek pracy, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, zlecenie, wolontariat).

Cena szkolenia:

Cena szkolenia to 250 zł/uczestnik/uczestniczka. Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje 16 godzin. W ramach szkolenia zapewniamy catering, materiały szkoleniowe oraz profesjonalną kadrę. Zorganizowanie szkolenia uzależnione jest od ilości zgłoszeń.

Zgłoszenie uczestnictwa

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu/kursie prosimy o przesłanie zamieszczonego poniżej formularza zgłoszeniowego na adres: cwip.tg@gmail.com lub kontakt telefoniczny pod numerem kom. 795-394-855 lun numerem kom. 512 532 080.

Pobierz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS/SZKOLENIA