Kurs dla użytkowników metod rozpoznawania płodności

Adresaci i cel szkolenia

Kurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych tematyką płodności i promocją metod rozpoznawania płodności: małżeństw, narzeczonych, położnych i pielęgniarek, lekarzy rodzinnych, ginekologów i położników, studentów medycyny, nauczycieli przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Celem kursu jest przybliżenie jego uczestnikom tematyki płodności oraz nauka metody wielowskaźnikowej podwójnego sprawdzenia (tzw. angielskiej).

Program szkolenia

• istota naturalnego planowania rodziny, życie w zgodzie z płodnością,
• historia i przegląd metod rozpoznawania płodności,
• zalety, trudności i skuteczność metod rozpoznawania płodności,
• anatomia, fizjologia i endokrynologia układu płciowego mężczyzny i kobiety,
• wskaźniki płodności w cyklu miesiączkowym,
• interpretacja przykładowych kart cykli typowych, nietypowych,
• sytuacje szczególne w życiu kobiety i interpretacja kart,
• nowe technologie wspomagające prowadzenie obserwacji,
• problemy z płodnością i sposoby radzenia sobie z nimi (NaProTechnologia).

Zajęcia mają charakter wykładów oraz ćwiczeń, polegających na interpretacji przykładowych kart obserwacji cykli typowych, nietypowych i w sytuacjach szczególnych.

Cena szkolenia

Kurs obejmuje cykl 6 spotkań trwających 2 godziny. Istnieje również możliwość przeprowadzenie 2-dniowych warsztatów. Cena uzależniona jest od liczby uczestników. Przy grupie 10-osobowej wynosi 110 zł za jednego uczestnika.

Zgłoszenie uczestnictwa

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu/kursie prosimy o przesłanie zamieszczonego poniżej formularza zgłoszeniowego na adres: cwip.tg@gmail. com lub kontakt telefoniczny pod numerem kom. 795-394-855 lun numerem kom. 512 532 080

Pobierz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS/SZKOLENIA