Public relations dla organizacji pozarządowych

 Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zasadami budowania strategii public relations w organizacji pozarządowej, wykorzystywania instrumentów promotion-mix, kształtowania i rozwoju umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania problemów wynikających z działalności komunikacyjnej organizacji.
Słuchacze po ukończeniu szkolenia powinni posiadać m.in. kompleksowe umiejętności komunikacji społecznej, informowania i kreowania wizerunku organizacji za pośrednictwem mediów, zdolności profesjonalnego organizowania kampanii promocyjnych oraz umiejętności profesjonalnego wykorzystania technik multimedialnych. Uczymy jak wykorzystać narzędzia z zakresu klasycznego public relations oraz marketingu.

Bloki tematyczne:

1.    Zintegrowana komunikacja marketingowa: koncepcja zintegrowanej komunikacji marketingowej, rola public relations w zintegrowanej komunikacji marketingowej, marketingowe public relations.
2.    Budowanie marki i wizerunku organizacji: brand image (wizerunek medialny), tworzenie tożsamości marki, analiza SWOT marketingu forganizacji wybór środków promowania działalności organizacji w mediach, internecie i reklamie.
3.    Media relations i wystąpienia publiczne: tworzenie przekazu perswazyjnego, przygotowanie prezentacji, umiejętne pisanie notatek prasowych, wystąpienia publiczne, stosowanie technik wizualnych, reagowanie na ataki oponentów, wystąpienia przed kamerą.
5.    Zarządzanie kontaktami z sektorem biznesu w obszarze promocji organizacji. Koncepcja CSR społeczna odpowiedzialność biznesu
6.    Komunikacja kryzysowa: opracowanie planu efektywnej komunikacji kryzysowej, przygotowywanie antykryzysowych treści z zastosowaniem key messages, komunikacja wewnętrzna w sytuacjach kryzysowych, komunikacja z mediami w kryzysie, etyka komunikowania w kryzysie.
Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi z wykorzystaniem zajęć warsztatowo-treningowych oraz analizą case studys.

Cena szkolenia:

Cena szkolenia to 200 zł/uczestnik/uczestniczka. Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje 16 godzin. W ramach szkolenia zapewniamy catering, materiały szkoleniowe oraz profesjonalną kadrę.Zorganizowanie szkolenia uzależnione jest od ilości zgłoszeń.

Zgłoszenie uczestnictwa

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu/kursie prosimy o przesłanie zamieszczonego poniżej formularza zgłoszeniowego na adres: cwip.tg@gmail.com lub kontakt telefoniczny pod numerem kom. 795-394-855 lun numerem kom. 512 532 080.

Pobierz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS/SZKOLENIA