Szkoła dla rodziców i wychowawców

Cel szkolenia

Wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Główne motto „Szkoły dla Rodziców” brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Tematyka zajęć

Część I – Budowanie relacji dorosły − dziecko, a w tym:
• wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
• rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
• aktywne, wspierające słuchanie,
• motywowanie dziecka do współdziałania,
• modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
• uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
• wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
• budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
• konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Zajęcia mają charakter wykładów, a także dyskusji w formie wymiany doświadczeń między uczestnikami oraz warsztatów psychologicznych (składają się one z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a ich istotą są ćwiczenia i scenki), na których można będzie wypróbować nowe umiejętności. Szkolenie obejmuje cykl cotygodniowych 10-12 spotkań trwających 3-4 godziny.

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona jest od liczby uczestników. Przy grupie 10-osobowej wynosi ona 400 zł od jednej osoby.

Zgłoszenie uczestnictwa

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu/kursie prosimy o przesłanie zamieszczonego poniżej formularza zgłoszeniowego na adres: cwip.tg@gmail.com lub kontakt telefoniczny pod numerem kom. 795-394-855 lun numerem kom. 512 532 080

Pobierz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS/SZKOLENIA