Trening zastępowania agresji. metoda tza-art

Cel szkolenia

Trening zastępowania agresji jest warsztatem kształtującym zdolności asertywne.

Adresaci szkolenia

•    dzieci i młodzież
•    ich rodzice i opiekunowie
•    pracownicy edukacji, pomocy społecznej, służby zdrowia, policji i straży miejskiej, służb penitencjarnych, organizacji pozarządowych, poradni specjalistycznych oraz urzędnicy środowisk lokalnych i wolontariusze

Tematyka zajęć

TZA-ART składa się z trzech komponentów:
•    treningu umiejętności zachowań prospołecznych – jest to interwencja  zawierająca  program  nauczania konkretnych umiejętności z  repertuaru  zachowań   prospołecznych   stosowana z wykorzystaniem: modelowania, odgrywania ról, informacji zwrotnej i przenoszenia umiejętności ćwiczonych w grupie do codziennego życia.
•    treningu kontroli złości – to program spotkań zaprojektowany w celu nauczenia samokontroli gniewu. Polega na zastosowaniu sekwencji:
Bodziec – Zachowanie – Następstwo (A –B –C)
każdy uczestnik jest trenowany w zakresie adekwatnej reakcji na konkretne sytuacje trudne, z wykorzystaniem łańcucha zachowań obejmującego:
a)    identyfikowanie wyzwalaczy, czyli zewnętrznych sytuacji i wewnętrznych interpretacji, powodujących gniew,
b)    identyfikowanie sygnałów, czyli wewnętrznych wrażeń, płynących z ciała, pozwalających odróżnić złość od innych emocji,
c)    używanie monitów,
d)    używanie reduktorów,
e)    używanie samooceny.
•    treningu wnioskowania moralnego – który dotyczy działań związanych z opóźnieniem dojrzałego wnioskowania moralnego oraz z towarzyszącym temu opóźnieniu egocentryzmem; jest to zestaw procedur zaprojektowanych w celu podwyższania poziomu uczciwości i sprawiedliwości oraz liczenia się z potrzebami i prawami innych; w czasie sesji podejmowania decyzji społecznych, grupa dąży do znalezienia dojrzałych moralnie powodów, decyzji i wartości odnoszących się do określonych sytuacji problemowych.

Podczas szkolenia wykorzystywane są aktywne formy pracy. Dzięki ćwiczeniom w grupie, odgrywaniu scenek, wypowiedziom na forum istnieje możliwość wykorzystania swojego osobistego  doświadczenia. Warsztat trwa 40 godzin podzielonych na 20  spotkań, 2 razy w tygodniu. Grupa liczy min. 8 osób.

Cena szkolenia

Cena szkolenia uzależniona jest od liczby uczestników. Przy grupie 10-osobowej wynosi 310 zł od jednego uczestnika.

Zgłoszenie uczestnictwa

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu/kursie prosimy o przesłanie zamieszczonego poniżej formularza zgłoszeniowego na adres: cwip.tg@gmail. com lub kontakt telefoniczny pod numerem kom. 795-394-855 lun numerem kom. 512 532 080

Pobierz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS/SZKOLENIA