Wolontariat

Wolontariat to doskonała forma niesienia pomocy potrzebującym i zdobycia doświadczenia zawodowego, cenionego przez pracodawcą. Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, płeć, wykształcenie. W ramach wolontariatu współpracujemy zarówno z młodymi ludźmi, jak i specjalistami z różnych dziedzin. Każda pomoc jest na wagę złota.

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia uchwałą nr 2/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 roku upoważniło Zarząd Stowarzyszenia do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Centrum Wolontariatu. 5 grudnia 2009 roku  w Tarnowskich Górch powołne zostało Tarnogórskie Centrum Wolontariatu.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem z nami współpracy w charakterze wolontariusza uprzejmie prosimy o przesłanie na adres Stowarzyszenia drogą tradycyjną lub mailową załączonej DEKLARACJI KANDYDATA NA WOLONTARIUSZA. Skontaktujemy się z każdą osobą przysyłającą nam swoje zgłoszenie.

Kontakt:

anielajany@gmail.com

Tel. 512 532 080