Akcja pomocy powodzianom 2010

W 2010 roku nasze Stowarzyszenie w odpowiedzi na skierowną do nas prośbę mieszkańców zalanych terenów sandomierszczyzny zorganizowało Akcję Pomocy Powodzianom z miejscowości Wola Przemykowska, w kotlinie Sandomierskiej, w rozlewisku Raby i Wisły.  W jej ramach zwróciliśmy się do Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Pana Arkadiusza Czecha o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej, decyzją z dnia 8 czerwca 2010 r. Nr SO-121/10, uzyskaliśmy stosowne zezwolenie.

Do Akcji włączyli się uczniowie II LO im. Stanisława Staszica, uczniowe Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowskich Górach, uczniowie Wieloprofilowego Zespołu Szkół oraz Szkolnego Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej Ago, Stowarzyszenie Śląski Dzown Nadziei,  Rada Dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne oraz mieszkańcy Tarnowskich Gór.

Zebrane dary zostały przewiezione w kilku transportach do mieszkańców zalanych terenów. Wyniki zbiórki na dzień 30.12.2010 r. można zobaczyć w zakładce ARCHIWUM AKTUALNOŚCI.

W 2011 roku w odpowiedzi na prośbę Szkoły w Zaborowie w gminie Szczurowo, która ucierpiała w czasie powodzi w 2010 roku zakupiono sprzęt telewizyjny wraz z osprzętem do szkolnej świetlicy. Końcowe sprawozdanie z przeznaczenia zebranych środków zostanie złożone do dnia 1.02.2012 roku.