Biblioteka filozoficzna

Czym jest filozofia? Czy i komu jest potrzebna? Kim jest człowiek i czym jest świat? Jak pogodzić z sobą być i mieć? Czy między teorią a praktyką musi istnieć przepaść? A także: Czym są dobro, zło, wolność, cierpienie, miłość, prawda, śmierć… Te i inne pytania stawiamy i wspólnie poszukujemy na nie odpowiedzi podczas spotkań Biblioteki Filozoficznej. Spotkania  miały formułę otwartą; są rozmową – nie wykładem. Dlaczego Biblioteka i dlaczego filozoficzna? Po pierwsze dlatego, że  wspólnie czytamy i dyskutujemy fragmenty tekstów filozoficznych, prozatorskich i poetyckich – , po drugie ze względu na miejsce, w jakim będą odbywają się spotkania. Dzięki uprzejmości  Proboszcza Parafii pw. Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Opatowicach ks. Prałata Eugeniusza Bienka potykamy się w bibliotece parafialnej przy ul. Opatowickiej 112. Spotykamy się raz w miesiącu, w trzeci czwartek miesiąca.

W trakcie dotychczasowych spotkań Bibilioteki Filozoficznej poruszaliśmy następującą problematykę:

- dobro
Lektury: Uczta” Platona – jeden z założycielskich tekstów kultury europejskiej, 3. rozdział Księgi Rodzaju – kolejnego kamienia węgielnego naszej kultury, w tym etyki Księga VII „Wyznań” Augustyna Aureliusza oraz  dwa fragmenty traktatu „O Trójcy Świętej” Aureliusza.

- prawda
Lektury: fragmenty z „Ontologii” Władysława Stróżewskiego. Fragment z „Historii filozofii starożytnej”Realego Hasło „Prawda” ze „Słownika filozofii” Hartmana, „Medytacje o filozofii pierwszej” Kartezjusza,  Mikołaj Bierdiajew – początkowe fragmenty książki „O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej”, jeden z rozdziałów „Braci Karamazow” Fiodora Dostojewskiego.

-  zło
Lektury: Leszek Kołakowski „Czy diabeł może być zbawiony?, tegoż samego autora „Stenogram z konferencji prasowej demona w Warszawie” – świetny tekst ze znakomitego i napisanego z ogromnym poczuciem humoru tomiku „Rozmów z diabłem,
Mikołaja Bierdiajewa początkowe fragmenty książki „O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej”, jeden z rozdziałów „Braci Karamazow” Fiodora Dostojewskiego.

Informacji na temat spotkań Biblioteki udziela Pani Małgorzata Zuber

Kontakt:
mzuber8@wp.pl