Biblioteka filozoficzna

Czym jest filozofia? Czy i komu jest potrzebna? Kim jest człowiek i czym jest świat? Jak pogodzić z sobą być i mieć? Czy między teorią a praktyką musi istnieć przepaść? A także: Czym są dobro, zło, wolność, cierpienie, miłość, prawda, śmierć… Te i inne pytania stawiamy i wspólnie poszukujemy na nie odpowiedzi podczas spotkań Biblioteki Filozoficznej. Spotkania  miały formułę otwartą; są rozmową – nie wykładem. Dlaczego Biblioteka i dlaczego filozoficzna? Po pierwsze dlatego, że  wspólnie czytamy i dyskutujemy fragmenty tekstów filozoficznych, prozatorskich i poetyckich – , po drugie ze względu na miejsce, w jakim będą odbywają się spotkania. Dzięki uprzejmości  Proboszcza Parafii pw. Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Opatowicach ks. Prałata Eugeniusza Bienka potykamy się w bibliotece parafialnej przy ul. Opatowickiej 112. Spotykamy się raz w miesiącu, w trzeci czwartek miesiąca.

W trakcie dotychczasowych spotkań Bibilioteki Filozoficznej poruszaliśmy następującą problematykę:

– dobro
Lektury: Uczta” Platona – jeden z założycielskich tekstów kultury europejskiej, 3. rozdział Księgi Rodzaju – kolejnego kamienia węgielnego naszej kultury, w tym etyki Księga VII “Wyznań” Augustyna Aureliusza oraz  dwa fragmenty traktatu “O Trójcy Świętej” Aureliusza.

– prawda
Lektury: fragmenty z “Ontologii” Władysława Stróżewskiego. Fragment z “Historii filozofii starożytnej”Realego Hasło “Prawda” ze “Słownika filozofii” Hartmana, “Medytacje o filozofii pierwszej” Kartezjusza,  Mikołaj Bierdiajew – początkowe fragmenty książki “O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej”, jeden z rozdziałów “Braci Karamazow” Fiodora Dostojewskiego.

–  zło
Lektury: Leszek Kołakowski “Czy diabeł może być zbawiony?, tegoż samego autora “Stenogram z konferencji prasowej demona w Warszawie” – świetny tekst ze znakomitego i napisanego z ogromnym poczuciem humoru tomiku “Rozmów z diabłem,
Mikołaja Bierdiajewa początkowe fragmenty książki “O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej”, jeden z rozdziałów “Braci Karamazow” Fiodora Dostojewskiego.

Informacji na temat spotkań Biblioteki udziela Pani Małgorzata Zuber

Kontakt:
mzuber8@wp.pl