Konferencja: Być bliżej drugiego

„Być bliżej drugiego”  –
Tarnowskie Góry, dn. 5 X 2007

Koferencja zorganizowana pod honorowym patronatem Pana Janusza Kochanowskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Ubóstwem. Program konferencji obejmował:
– O potrzebie niesienia pomocy ubogim na tle Katolickiej Nauki Społecznej – wykład oraz prezentacja filmu dokumentalnego pt. “Kamilianie” – Ojcowie Kamilianie
– Diagnoza problemu ubóstwa i bezrobocia w powiecie tarnogórskim – mgr Jarosław Lisowski (Politechnika Śląska)
– Podsumowanie realizji programu pomocy żywnościowej PEAD 2007 – Aniela Jany – Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Pomocy Społecznej
– Posulaty osób ubogich – przekazaanie petycji – pracownicy socjalni
– Organizacje pozarządowe – sposoby generowania pomocy, prezentacje dobrych praktyk, Stowarzyszenie “HABITAT FOR HUMANITY” Gliwice – Adam Król, Ryszard Surowiecki oraz Fundacja Na Rzecz Dzieci “MIASTECZKO ŚLĄSKIE) – Mieczysław Dumieński