Konferencja: Kogo w polsce interesują niepełnosprawni

,,Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” zorganizowało 29 stycznia br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach konferencję pt. „Kogo w Polsce interesują niepełnosprawni?” z udziałem Pana  Marka Plury, Posła na sejm RP,  przewodniczącego sejmowej komisji osób niepełnosprawnych. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Pan Grzegorz Żymła- Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON, Pani Klaudia Zyśk- Dyrektor PCPR, Pani Małgorzata Balczarek Borecka- Pełnomocnik  ds Osób Niepełnosprawnych, Pani Edyta Dworaczek- Doradca  Zawodowy Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy, Pani Joanna Gros- Pełnomocnik Burmistrza ds organizacji pozarządowych, Pani Maria Ferdynus przedstawicielka Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Niewidomych, przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Domów Pomocy Społecznej, a także organizacji pozarządowych działających w obszarze niepełnosprawności. W spotkaniu uczestniczył członek zarządu Powiatu Tarnogórskiego Pan Sławomir Wilk. Spotkanie prowadziła  Pani Aniela Jany Prezes Stowarzyszenia ,, Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych”.

Podczas debaty Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych  zaprezentowała powiatową diagnozę osób niepełnosprawnych, która została uzupełniona przez wypowiedz Dyrektora  PCPR -u Panią Klaudię Zyśk oraz Doradcę Zawodową Osób Niepełnosprawnych w PUP Panią Edytę Dworaczek. Zaprezentowano również projekt INFOSPRAWNI  polegający na możliwości uzyskania przez osoby niepełnosprawne w jednym miejscu i czasie kompleksowej informacji ze strony samorządu oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania, w przerwie  była możliwość zadawania pytań w bezpośredniej rozmowie z Posłem Markiem Plurą.,  natomiast  pozostałe pytania zostały spisane i przekazane  Posłowi.

W czasie dyskusji podniesiono wiele problemów osób niepełnosprawnych, zaś Pani Wacława Głogowska – Prezes tarnogórskiego koła PZN-u zaproponowała utworzenie partnerstwa do realizacji projektu ,,Centrum Osób z Niepełnosprawnością”.

Prezes Aniela Jany poprosiła zainteresowanych projektem oraz zbudowaniem partnerstwa o kontakt z  ,,Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” (e-mail:anielajany@gmail.com) oraz wyraziła nadzieję, że konferencja będzie początkiem współpracy organizacji pozarządowych w działaniach zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.