Konferencja – Otwarcie centrum wolontariatu

Konferencję zrealizowano w ramach otwarcia
“TARNOGÓRSKIEGO  CENTRUM  WOLONTARIATU ”
we współpracy z Urzędem Miasta w Tarnowskich Górach oraz Starostwem Powiatowym.
Spotkanie odbyło się 5 grudnia 2009 r. w godz. 10:00- 14:00 w Tarnogórskim Centrum Kultury ul. Sobieskiego 7
Honorowy patronat nad ,, TARNOGÓRSKIM  CENTRUM  WOLONTARIATU ”objął Burmistrz miasta Tarnowskie Góry

Program konferencji:
10;00 – 10:15    Powitanie gości i rozpoczęcie konferencji
10:15 – 10:35    Przedstawienie założeń ,,Tarnogórskiego Centrum Wolontariatu”
10:35 – 10:40    Występ młodzieży
10:40 – 10:55  ,,Wolontariat a chrześcijaństwo”
– ks. kanonik Zenon Ryzner  Caritas Archidiecezji Katowickiej
10:55 – 11:00    Występ młodzieży
11:00 – 11:45     Miejsc przyjazne wolontariuszom – prezentacja instytucji oraz organizacji pozarządowych
– Stowarzyszenie ,,Serdeczni” – prezentacja multimedialna
– Świetlica ,,Kryjówka” przy Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień (film)
– Koło Młodzieżowe Polskiego Związku Niewidomych -prezentacja multimedialna
– Przedstawienie podmiotów deklarujących współpracę z wolontariuszami
11:45 – 11:50     Występ młodzieży
11:50 – 12:30     Zaproszenie na poczęstunek i do stoisk promocyjnych
12:30 – 13:40    Prezentacja  sylwetek wolontariuszy nominowanych do wyróżnienia
13:40 – 13:50    Występ młodzieży
13:50 – 14 :00    Zakończenie konferencji