Konferencja: Solidarność i Śłużba

„Solidarność i służba”  –
Tarnowskie Góry, dn. 24 X 2008

“Gdy spałem śniłem o radości.
Zbudzony patrzę, mogę służyć.
Gdy działam, służba jest radością.”
Sir Rabindranath Tagore
laureat literackiej nagrody Nobla

Konferencja zorganizowana pod honorowym patronatem Pana Janusza Kochanowskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, poświęcona zagadnieniu wolontariatu w aspekcie Praw Człowieka oraz promocji pozytywnych postaw w walce z biedą. Konferencja została zorganizowana w związku z  Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem i była odpowiedzią na apel wystosowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Samorządów i Organizacji obywatelskich. W konferencji wzięli udział specjaliści m. in. z zakresu teologii, psychologii, ubezpieczeń oraz prawa. Podczas konferencji wykład nt. Służba rozumiana jako pomoc innym ludziom, Jezusowym sposobem przezywciężania kryzysu relacji we wspólnocie (w świetle Ewangelii według św. Marka) wygłosił ks. dr Wacław Borek (Uniwersytet Opolski). Konferencja odbyła się 24 października 2008 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Program konferencji:

1. Wprowadzenie do idei wolontariatu, przedstawienie koncepcji utworzenia Centrum Wolontariatu
2. Prezentacja działalności tarnogórskich ngo’sów: obszary ich działania, formy pomocy – Aniela Jany, Stowarzyszenie “Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
3. Przedstawienie oferty wybranych organizacji dla wolontariuszy – Gabriela Kowalska, Stowarzyszenie “Serdeczni”, Ilona Koptyńska, Stowarzyszenie “Nie lękajcie się”, Tarnowskie Góry.
4. Prezentacja wolontariatu młodzieżowego – uczniowie II L.O. im. Stanisława Staszica, Tarnowskie Góry.
5. Dobre praktyki – jak działają Szkolne Grupy Amnesty International – Maciej Śliwa, pedagog, trener Amnesty International i Stowarzyszenia “Ekspedycja w głąb kultury”, Zabrze.

Solidarność i służba”  –
Tarnowskie Góry, dn. 24 X 2008

“Gdy spałem śniłem o radości.
Zbudzony patrzę, mogę służyć.
Gdy działam, służba jest radością.”
Sir Rabindranath Tagore
laureat literackiej nagrody Nobla

Konferencja zorganizowana pod honorowym patronatem Pana Janusza Kochanowskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, poświęcona zagadnieniu wolontariatu w aspekcie Praw Człowieka oraz promocji pozytywnych postaw w walce z biedą. Konferencja została zorganizowana w związku z  Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem i była odpowiedzią na apel wystosowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Samorządów i Organizacji obywatelskich. W konferencji wzięli udział specjaliści m. in. z zakresu teologii, psychologii, ubezpieczeń oraz prawa. Podczas konferencji wykład nt. Służba rozumiana jako pomoc innym ludziom, Jezusowym sposobem przezywciężania kryzysu relacji we wspólnocie (w świetle Ewangelii według św. Marka) wygłosił ks. dr Wacław Borek (Uniwersytet Opolski). Konferencja odbyła się 24 października 2008 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Program konferencji:

1. Wprowadzenie do idei wolontariatu, przedstawienie koncepcji utworzenia Centrum Wolontariatu
2. Prezentacja działalności tarnogórskich ngo’sów: obszary ich działania, formy pomocy – Aniela Jany, Stowarzyszenie “Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
3. Przedstawienie oferty wybranych organizacji dla wolontariuszy – Gabriela Kowalska, Stowarzyszenie “Serdeczni”, Ilona Koptyńska, Stowarzyszenie “Nie lękajcie się”, Tarnowskie Góry.
4. Prezentacja wolontariatu młodzieżowego – uczniowie II L.O. im. Stanisława Staszica, Tarnowskie Góry.
5. Dobre praktyki – jak działają Szkolne Grupy Amnesty International – Maciej Śliwa, pedagog, trener Amnesty International i Stowarzyszenia “Ekspedycja w głąb kultury”, Zabrze.