Konferencja: Współczesne obrazy ubóstwa i wykluczenia społecznego – spojrzenie ludzi nauki i organizacji pozarządowych

Termin konferencji: 18.X.2010
Miejsce konferencji: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Organizator: Stowarzyszenie “Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” w Tarnowskich Górach

Program konferencji

10.30 – 10.40  Powitanie gości  – Pan Arkadiusz Czech  Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
10.40 – 10.50 Wprowadzenie do konferencji – Aniela Jany  Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” w Tarnowskich Górach
10.50 – 11.10 Wybrane aspekty życia po utracie pracy  – dr Tadeusz Iwanek  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nysie
11.10 – 11.30 Aktywizacja społeczna – szanse i zagrożenia  – dr Maria Huchrak  Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu
11.30 – 11.45 Przerwa (poczęstunek)
11.45 – 12.00 Bariery trzeciego sektora w przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu – Jarosław Lisowski – Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” w Tarnowskich Górach, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu
12.00 – 12.15 Praktyczny wymiar przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego –  Aniela Jany  Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” w Tarnowskich Górach
12.15 Dyskusja moderowana

Patronat honorowy Patronat medialny