Obchody międzynarodowego dnia walki z ubóstwem

Co roku aktywnie włączamy się w przypadające 17 października obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem: organizujemy konferencje, debaty, wystawy tematyczne. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z ubóstwem zorganizowaliśmy nasztępujące wydarzenia:

18.X.2010 Konferencje pt. Współczesne obrazy ubóstwa i wykluczenia społecznego – spojrzenie ludzi nauki i organizacji pozarządowych (konferencja pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Pana Arkadiusza Czecha)

16.X.2009 Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem połączona z wystawą prac poświęconych tematyce ubóstwa autorstwa Ryszarda Kowalskiego – galeria z wystawy TUTAJ (Patronat honorowy nad konferencją objął Rzecznik Praw Obywatelskich Pan Jan Kochanowski oraz Starosta Powiatu Tarnogórskiego Pan Józef Korpak).

24.X.2008 Solidarność i służba – Konferencja zorganizowana pod honorowym patronatem Pana Janusza Kochanowskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, poświęcona zagadnieniu wolontariatu w aspekcie Praw Człowieka oraz promocji pozytywnych postaw w walce z biedą 
Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdą Państwo w zakłace: Konferencje (w menu poziomym)