Program pomocy żwynościowej PEAD

Od 2009 roku nasze Stowarzyszenie koordynuje na terenie gminy Tarnowskie Góry Europejski Program Pomocy Żywnościowej Najuboższej Ludności Unii Europejskiej (PEAD). W ramach programu polscy przedsiębiorcy otrzymują unijne dotacje na  produkcję artykułów spożywczych, które trafiają do rąk najbardziej potrzebujących. Realizacja programu na terenie gminy Tarnowskie Góry przez nasze Stowarzyszenie możliwa jest dzięki porozumieniu, jakie zawarliśmy z Caritas Parafii Opatowice oraz finansowemu wsparciu Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach. Żywność wydawana jest w każdy wtorek od godz.  9.00 do godz. 12.00, a w czwartki od godz. 12.00 do godz. 15.00. W ramach bieżącej edycji Programu (PEAD 2010) wydajemy: mąkę, kaszę jęczmienną  z warzywami, musli, makaron muszelki, zupę pomidorową z ryżą. Odbiorcami żywności mogą być osoby uprawione na podstawie kart pomocy żywnościowej wydawanych przez ośrodki pomocy społecznej. Program realizowany jest przy znacznym zaangażowaniu wolontariuszy, którym za pomoc z całego serca dziękujemy.