Wizyty studyjne

8.czerwca 2011 r. w ramach projektu realizowanego przez Fundację Hamlet –„Organizacje pozarządowe na ścieżkach ekonomii społecznej”, współfinansowanego przez FIO, odbyła się wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej „Opoka” w Kluczach k/ Olkusza. „Opoka” to pierwsza w Polsce spółdzielnia socjalna założona przez dwa podmioty prawne: Stowarzyszenie na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego „Klucz” i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Uczestnikami wizyty były osoby, na co dzień działające w różnych organizacjach pozarządowych, pracujące w instytucjach publicznych bądź prowadzące własne przedsiębiorstwa, na terenie Tarnowskich Gór, które połączyła wspólna idea tworzenia miejsc pracy dla niepełnosprawnych. Platformą dla wymiany pomysłów w tym zakresie było nasze Stowarzyszenie.
W programie wizyty znalazły się tematy związane z:

  • warunkami organizacyjno – prawnymi tworzenia spółdzielni socjalnych
  • analizą lokalnego zapotrzebowania na usługi i produkty
  • rozpoznaniem potencjalnych partnerów do współpracy