Złota polska jesień w srebrnym grodzie

Stowarzyszenie przystąpiło w 2010 roku do otwartego konkursu ofert w zakresie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych  w i uzyskało dofinansowanie na realizację zadania publicznego, w ramach którego osoby niepełnosprawne z terenu powiatu tarnogórskiego w dniach 14-15 X wzięły udział w warsztatach integracyjnych pn. Złota Polska Jesień w Srebrnym Grodzie, które odbyły się w Tarnogórskim Centrum Kultury, przy ul. Sobieskiego w godzinach 9.00 – 13.00.