Nasz partner

Naszym partnerem została HALA Targowa w Tarnowskich Górach.

Napisano w Bez kategorii

Baza Danych Instytucji Rynku Pracy i Integracji Społecznej

W związku z wdrażaniem opracowanego w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy, w którym opracowano bazę danych Instytucji Rynku Pracy i Integracji Społecznej oraz innych organizacji działających na rzecz rodziny zawierających ich ofertę pomocową, na prośbę lidera projektu -Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, umieszczamy bazę oraz zachęcamy do korzystanie z niej.

Napisano w Bez kategorii

Zaproszenie

Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” serdecznie zaprasza w dniu 28.07.2014 od godz. 10 00 do KLUBU przy ul. Zamkowej 8 w Tarnowskich Górach na pogadankę: w ramach projektu p.n. „ŻYJ ZDROWO!” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Profilaktyka otyłości i zapobieganie cukrzycy wśród dzieci i młodzieży” w 2014 roku.


Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego.

Napisano w Projekty

Zaproszenie do współpracy

W ramach projektu „Warto wiedzieć – edycja 2014″ zapraszamy do współpracy, celem przeprowadzenia na terenie waszych placówek lub w naszej siedzibie, pogadanek na temat profilaktyki AIDS/HIV , świetlice środowiskowe oraz szkoły.


Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego.

Tagi:
Napisano w Bez kategorii, Projekty

Zaproszenie

Zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami w ramach projektu „Warto wiedzieć – edycja 2014″, które odbędą się (od czerwca do października) w każdy czwartek od godziny 16:00 do 20:00, w naszej siedzibie przy ulicy Opatowickiej 112 w Tarnowskich Górach. Dyżury pełni psycholog i lekarz. Istnieje możliwość konsultacji telefonicznych.


Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego.

Tagi:
Napisano w Bez kategorii, Projekty

Pogadanki

W okresie realizacji projektu „Żyj zdrowo!” (od maja do października), zapraszamy w każdy trzeci poniedziałek miesiąca, do Tarnowskich Górach na ulicę Zamkową 8, na pogadankę z lekarzem i psychologiem, w godzinach od 16:00 do 20:00.


Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego.

Tagi:
Napisano w Projekty

Indywidualne konsultacje specjalistów

W ramach realizowanego projektu „Żyj zdrowo!” zapraszamy wszystkich zainteresowanych na indywidualne konsultacje ze specjalistami: lekarzem i psychologiem, które odbędą się w Tarnowskich Górach przy ulicy Zamkowej 8 w ostatni piątek i sobotę każdego miesiąca, od godziny 16:00 do 19:00.


Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego.

Tagi:
Napisano w Bez kategorii, Projekty

OGŁOSZENIE

Informujemy, iż aktualnie prowadzimy nabór do grupy wsparcia oraz na warsztaty wyjazdowe dla osób/ rodzin doświadczających sytuacji kryzysowych z terenu Województwa Śląskiego. Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod nr tel. 512-532-080.

Napisano w Bez kategorii, ogólne

„Stacjonarny i mobilny Ośrodek Pomocy Kryzysowej”

W wyniku otwartego konkursu ofert Województwa Śląskiego na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” nasze Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą:
„Stacjonarny i mobilny Ośrodek Pomocy Kryzysowej”

Głównym celem zadanie p.n. „Stacjonarny i mobilny Ośrodek Pomocy Kryzysowej” jest:
-upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu

Zadanie polegać będzie na udzielaniu poradnictwa i pomocy dla dorosłych, dzieci oraz młodzieży,będących w stanach kryzysu psychicznego oraz w nagłych, dramatycznych sytuacjach. Pomoc skoncentrowana będzie na przywróceniu równowagi psychicznej, utraconej wskutek kryzysowych zdarzeń, na udzieleniu wsparcia, stworzeniu warunków do odreagowania emocjonalnego i pogodzenia się z faktami.
Pomocy tej będziemy udzielać w kryzysowych, traumatycznych sytuacjach, takich jak::ciężka choroba, śmierć bliskich, wypadki komunikacyjne, przemoc domowa, gwałt., katastrofy i klęski żywiołowe.
Zadanie zostanie zrealizowane poprzez:
zorganizowaniu konferencji
opracowanie oraz druk materiałów – ulotki , plakaty, przygotowanie prezentacji i strony www
utworzenie grupy wsparcia
przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych
Powyższe zadanie zostanie zrealizowane w okresie od 05.08. 2013 do 30.11.2013r.
utworzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających sytuacji kryzysowych,
zorganizowanie i przeprowadzenie 4 dniowego warsztatu wyjazdowego dla rodzin w kryzysie (dla 20 osób)

Napisano w ogólne, Projekty

„Razem łatwiej!”

„Razem łatwiej!” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej w ramach programu ,,Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” Termin realizacji: od czerwca do grudnia 2013r.

Napisano w ogólne, Projekty