Pogadanki

W okresie realizacji projektu “Żyj zdrowo!” (od maja do października), zapraszamy w każdy trzeci poniedziałek miesiąca, do Tarnowskich Górach na ulicę Zamkową 8, na pogadankę z lekarzem i psychologiem, w godzinach od 16:00 do 20:00.


Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego.

Tagged with:
Posted in Projekty

Indywidualne konsultacje specjalistów

W ramach realizowanego projektu “Żyj zdrowo!” zapraszamy wszystkich zainteresowanych na indywidualne konsultacje ze specjalistami: lekarzem i psychologiem, które odbędą się w Tarnowskich Górach przy ulicy Zamkowej 8 w ostatni piątek i sobotę każdego miesiąca, od godziny 16:00 do 19:00.


Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego.

Tagged with:
Posted in Bez kategorii, Projekty

OGŁOSZENIE

Informujemy, iż aktualnie prowadzimy nabór do grupy wsparcia oraz na warsztaty wyjazdowe dla osób/ rodzin doświadczających sytuacji kryzysowych z terenu Województwa Śląskiego. Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod nr tel. 512-532-080.

Posted in Bez kategorii, ogólne

„Stacjonarny i mobilny Ośrodek Pomocy Kryzysowej”

W wyniku otwartego konkursu ofert Województwa Śląskiego na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” nasze Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą:
„Stacjonarny i mobilny Ośrodek Pomocy Kryzysowej”

Głównym celem zadanie p.n. „Stacjonarny i mobilny Ośrodek Pomocy Kryzysowej” jest:
-upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu

Zadanie polegać będzie na udzielaniu poradnictwa i pomocy dla dorosłych, dzieci oraz młodzieży,będących w stanach kryzysu psychicznego oraz w nagłych, dramatycznych sytuacjach. Pomoc skoncentrowana będzie na przywróceniu równowagi psychicznej, utraconej wskutek kryzysowych zdarzeń, na udzieleniu wsparcia, stworzeniu warunków do odreagowania emocjonalnego i pogodzenia się z faktami.
Pomocy tej będziemy udzielać w kryzysowych, traumatycznych sytuacjach, takich jak::ciężka choroba, śmierć bliskich, wypadki komunikacyjne, przemoc domowa, gwałt., katastrofy i klęski żywiołowe.
Zadanie zostanie zrealizowane poprzez:
zorganizowaniu konferencji
opracowanie oraz druk materiałów – ulotki , plakaty, przygotowanie prezentacji i strony www
utworzenie grupy wsparcia
przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych
Powyższe zadanie zostanie zrealizowane w okresie od 05.08. 2013 do 30.11.2013r.
utworzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających sytuacji kryzysowych,
zorganizowanie i przeprowadzenie 4 dniowego warsztatu wyjazdowego dla rodzin w kryzysie (dla 20 osób)

Posted in ogólne, Projekty

“Razem łatwiej!”

“Razem łatwiej!” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej w ramach programu ,,Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” Termin realizacji: od czerwca do grudnia 2013r.

Posted in ogólne, Projekty

Projekt pn. ,,Warsztaty wyjazdowe osób niepełnosprawnych” został zrealizowany.

W warsztatach wyjazdowych wzięło udział łącznie 48 osób, w terminach: od 24.09 do 26.09.2012r. i analogicznie w październiku od 08.10 do 10 .10 Łącznie dla 48 osób, w tym 37 uczestników, 7 opiekunów, 2 osoby zależne, 2 opiekunów grup(po 1 dl każdej grupy). dla I grupy tj dla 28 osób niepełnosprawnych zorganizowano: ognisko- biesiadę przy muzyce, wycieczkę do Leśnego Parku Niespodzianek w
Ustroniu, wycieczkę do ,,Chlebowej Chaty” w Brennej z pełnym programem,z wypiekiem podpłomyków oraz degustacją wyrobów wykonanych własnoręcznie tj. masła, maślanki, serwatki, chleba, wycieczka z
przewodnikiem, objazdowa – Wiślańską Ciuchcią – 3 trasy i spotkanie z ciekawymi mieszkańcami okolicy- wiślańskimi artystami, uroczysta kolacja.

Dla II grupy tj. dla 9 osób niepełnosprawnych oraz 2 osób zależnych:
ognisko- biesiadę przy muzyce, wycieczkę do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu, wycieczkę do ,,Chlebowej Chaty” w Brennej z pełnym programem,z wypiekiem podpłomyków oraz degustacją wyrobów
wykonanych własnoręcznie tj. masła, maślanki, serwatki, chleba, wycieczka z przewodnikiem, objazdowa – Wiślańską Ciuchcią – 3 trasy i spotkanie z ciekawymi mieszkańcami okolicy- wiślańskimi artystami,
wycieczka do Istebnej i Koniakowa, spotkanie w Chacie Kawuloka oraz z koniakowskim gawędziarzem oraz koronkarkami, uroczysta kolacja.
Z uwagi na niemożność wyjazdu kilku uczestników projektu warsztaty zostały zorganizowane dla 39 osób a nie dla 43 osób.
Z uwagi na uwarunkowania uczestników II turnusu wyjazd został zorganizowany do Wisły a nie do Białego Dunajca czy Muszyny. Zgodnie z zał. nr 2 ,,Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert” otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Posted in ogólne, Projekty

Serdeczne podziękowania dla Wszystkich, którzy podarowali 1% swojego podatku na działalność naszego Stowarzyszenia

Jeden procentSerdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy postanowili przeznaczyć 1% podatku dochodowego na wsparcie naszej działalności. Zebrane fundusze nasza organizacja planuje przeznaczyć na niesienie jeszcze szerszego niż dotąd wsparcia na rzecz grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wszystkim z całego serca dziękujemy.

Posted in ogólne

Uzyskaliśmy dotację na realizację zadania publicznego pt. “Klub Integracji Społecznej drogowskazem przedsiębiorczości”

W maju br. uzyskaliśmy dotację  na realizację zadania publicznego pn. “Klub Integracji Społecznej drogowskazem przedsiębiorczości” w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej “Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. W ramach zadania wsparcie uzyska 30 osób, objętych kontraktami socjalnymi, z terenu powiatu tarnogórskiego, w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo, długotrawle bezrobotnych, tym osoby niepełnosprawne. Zadanie polegać będzie na prowadzeniu grup samopomocowych, działań mających na celu utworzenie spółdzielni socjalnej, cyklu szkoleń oraz warsztatów aktywizujących zawodowo oraz działania edukacyjno-szkoleniowe i poradnicze. Szczegółowe informacje na temat realizowanego zadania zostaną umieszczone wkrótce na stronie internetowej.

Posted in ogólne

„Cukrzyca wśród dzieci i młodzieży jako problem narastający i wciąż niedoceniony” – zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1115/1465/IV/2012, z dnia 26.04.2012 roku, przyznał dotację na
realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: “Cukrzyca – edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki i leczenia zaburzeń metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego” poprzez dofinansowanie projektu Stowarzyszenia ,,Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ”pod nazwą: „Cukrzyca wśród dzieci i młodzieży jako problem narastający i wciąż niedoceniony”

Powyższe zadanie będzie realizowane w okresie od 01.05.2012r. do 31.10.2012 r. poprzez:

1. opracowanie i przygotowanie ulotki edukacyjno-informacyjnej nt. Cukrzycy
2. opracowanie podstrony www. oraz prezentacji multimedialnej dotyczacej narastającego i wciąż niedocenianego problemu
3. zorganizowanie konferencji oraz przygotowanie materiałów dla uczestników
4. zorganizowanie 4 tematycznych pogadanek
5. uruchomienie punktu dyżuru: lekarza diabetologa oraz psychologa

Serdecznie zapraszamy na realizowaną w ramach projektu konferencję, która odbedzie się 31 maja (czwartek) od godz.16:00 do 19:00 w restauracji ,,Campo” w Tarnowskich Górach ul. Opatowickiej.

Pierwsza pogadanka będzie w dniu 15 czerwca tj. w piątek od godz.16:00 do 19:00 w siedzibie Stowarzyszenia T-Góry ul. Opatowicka 112

Dyżur lekarza diabetologa oraz psychologa będzie w każdy wtorek i środę od godz. 18:00 do 20:00 w siedzibie Stowarzyszenia T-Góry ul. Opatowicka 112 począwszy od 15 – tego maja do końca października br.

Posted in ogólne

“Bez Klapsa”, Kurs dla użytkowników metod rozpoznawania płodności, szkoła dla rodziców oraz trening zastępowania agresji metodą TZA-ART – nowe szkolenia i kursy w ofercie naszego Stowarzyszenia…

Miło nam poinformować, iż wbogaciliśmy ofertę szkoleń realizowanych w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego o trzy kolejne szkolenia. Są to szkolenia i kursy adresowane przede wszystkim do rodziców. Szkolenia prowadzą doświadczeni pracownicy socjalni na stałe wspólpracujący z naszym Stowarzyszeniem. Szczegółowe informacje znajdą Państwa w zakładce: Oferta szkoleń.

Posted in ogólne