Projekty

Stowarzyszenie prowadzi wiele projektów wspieranych przez Zarząd Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą:
“Cukrzyca – edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki i leczenia zaburzeń metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego”
„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”

Jak również własne projekty pod nazwą: “Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego”