,,Cukrzyca”

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy z Zarządem Województwa Śląskiego realizował w roku 2012 projekt pod nazwą:

Cukrzyca wśród dzieci i młodzieży jako problem narastający i wciąż niedoceniony

Projekt realizowany był w ramach zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: “Cukrzyca – edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki i leczenia zaburzeń metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego”

W ramach tego projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

  • opracowanie i przygotowanie ulotki edukacyjno-informacyjnej nt. Cukrzycy
  • opracowanie podstrony www. oraz prezentacji multimedialnej dotyczącej narastającego i wciąż niedocenianego problemu
  • zorganizowanie konferencji oraz przygotowanie materiałów dla uczestników
  • zorganizowanie 4 tematycznych pogadanek
  • uruchomienie punktu dyżuru: lekarza diabetologa oraz psychologa

Materiały do pobrania: