,,Poznaj i przestań się bać!”

Zadanie p.n. “Poznaj i przestań się bać!” którego głównym celem jest upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, promocja zdrowego stylu życia,zwiększenie świadomości mieszkańców Śląska nt.
zdrowia psychicznego, przezwyciężanie kryzysów osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tej kategorii osób, stygmatyzacji i dyskrymincji.

– Promowanie aktywności indywidualnej i grupowej osób z zaburzeniami
psychicznymi
– Pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia,wzmocnienie poczucie wiary i akceptacji siebie,pomoc w uzyskaniu oparcia społecznego,
-upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i zmniejszenia ryzyka zaburzeń psychicznych i dyskryminacji osób chorych psychicznie oraz:
-integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem.
Cele te zrealizujemy poprzez:
zorganizowanie oraz przeprowadzenie konferencji na temat zdrowia psychicznego, promocji zdrowego stylu życia, zapobiegania występowania zaburzeń psychicznych oraz dyskryminacji osób chorych psychicznie przeprowadzenie pogadanek zorganizowanie i przeprowadzenie 4 dniowego warsztatu wyjazdowego dla
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zorganizowanie indywidualnych konsultacji z psychologiem/lekarzem/terapeutą Powyższe zadanie zostanie zrealizowane w okresie od 01.08. 2012 do 31.10.2012r.

W ramach działalności Stowarzyszenia poprzez realizację zadania p.n. “Poznaj i przestań się bać!”, mamy w planach zorganizowanie konferencji dla 80 uczestników/uczestniczek z różnych środowisk ze Śląska, zorganizowanie 3 pogadanek dla 30 osób każda z różnych środowisk: dla rodzin osób z zaburzeniami, młodzieży, nauczycieli, osób zainteresowanych, zorganizowanie 4-dniowych wyjazdowych warsztatów edukacyjno- szkoleniowych dla młodzieży oraz przedstawicieli ngo. Oferta będzie obejmować: działania informacyjno – edukacyjne, szkoleniowe, psychoedukacyjne. Podczas zajęć zapewnimy catering i materiały edukacyjno-szkoleniowe i promocyjne.

Zadanie polegać będzie na:
zorganizowaniu konferencji dla 80 uczestników w ramach upowszechnienia wiedzy nt zdrowia psychicznego i promocji zdrowego stylu życia, opracowanie oraz druk materiałów – ulotki , plakaty przygotowanie prezentacji i strony www poświęconej tematyce zdrowia psychicznego zorganizowanie 3 pogadanek dla 30 uczestników każda, 1raz w miesiącu po 4 godziny przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych dla młodzieży i przedstawicieli ngo z 3 modułami warsztatowymi po 6 godz.

Pliki do pobrania: