“Warto wiedzieć – edycja 2014”

,,WARTO WIEDZIEĆ!” to Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach realizacji zdania publicznego w ramach “Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV w 2014” w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia. Realizacja Projektu: od czerwca do października 2014r.

Głównymi celami zadania p.n. “Warto wiedzieć – edycja 2014” są upowszechnienie wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmiany postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie, radzenia sobie w sytuacjach ryzykownych oraz przełamywanie stereotypów, przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich promując postawy wolne od uprzedzeń i lęków.

Powyższe cele zostaną zrealizowane poprzez:

  • zorganizowanie i przeprowadzenie 10ciu pogadanek m.in. w naszych siedzibach: ul. Opatowicka 112 i ul. Zamkowa 8 w Tarnowskich Górach oraz w świetlicach i szkołach ponadgimnazjalnych
  • przygotowanie i przygotowanie konkursu – quizu z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS
  • zorganizowanie dyżurów specjalistów – psychologa, lekarza z możliwością uzyskania telefonicznej informacji oraz wsparcia
  • opracowanie i dystrybucja ulotek z zakresu profilaktyki, przeciwdziałania HIV/AIDS
  • promocja programu na naszej stronie i w mediach

Realizacja powyższego zadania – Województwo Śląskie.


Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego.