“Żyj zdrowo!”

,,Żyj zdrowo!” to Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: “Profilaktyka otyłości i zapobieganie cukrzycy wśród dzieci i młodzieży” w 2014 roku. Realizacja projektu: od maja do października 2014r.

Głównym celem zadania p.n. “Żyj zdrowo!” jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej profilaktyki otyłości i zapobieganie cukrzycy wśród dzieci i młodzieży województwa Śląskiego w 2014 roku i polegać będzie na uświadomieniu jak największej liczbie osób, czym jest otyłość i cukrzyca, jakie są jej objawy, jakie niesie ze sobą zagrożenia. Szczególny nacisk położymy na problemy rosnącej liczby dzieci otyłych z zaburzeniami metabolicznymi i z zagrożeniem wystąpienia cukrzycy typu 2 w młodym wieku.

Powyższe cele zostaną zrealizowane poprzez:

  • zorganizowanie i przeprowadzenie 6ciu pogadanek z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami/opiekunami, nauczycielami i bliskimi.
  • zorganizowanie dyżurów specjalistów – psychologa, lekarza z możliwością uzyskania telefonicznej informacji oraz wsparcia
  • opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych
  • promocja programu na naszej stronie i w mediach

Realizacja powyższego zadania – Województwo Śląskie.


Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego.