Nieodpłatne porady prawne

W związku z tym, że Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowskich Górach zostało wybrane w drodze otwartego konkursu do świadczenia porad prawnych,  świadczy nieodpłatne porady prawne w Kaletach,ul. Żwirki i Wigury 2

poniedziałek – od godz. 8.00 do godz. 13.00,
wtorek – od godz. 13.00 do godz. 18.00,
środa – od godz. 8.00 do godz. 13.00,
czwartek – od godz. 13.00 do godz. 18.00
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci
Zadanie realizowane jest od stycznie do końca 2016 roku.