Rekomendacje i podziękowania

Rekomendacje Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Rekomendacje ROPS

Rekomendacje Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach – Rekomendacje PCPR

Rekomendacje Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach – Rekomendacje ROPS.pdf

Rekomendacje Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach – Rekomendacje_Starostwa.pdf

Rekomendacje Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach – Rekomendacje UMTG.pdf

Rekomendacje Caritas Parafii Opatowice – Rekomendacje.pdf

Rekomendacje Śląskiego Banku Żywności w Rudzie Śląskiej – Rekomendacje Bank Żywności.pdf

Podziękowania Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział Parafii Zaborów – Podziękowania Diecezji.pdf

List intencyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach – List_intencyjny.pdf

List gratulacyjny dla Stowarzyszenia – List gratulacyjny